حضور شرکت پویا تجارت کاریز در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۲۰-۰۵-۲۰

Project details

حضور شرکت پویا تجارت کاریز در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با برند تونیکس چسب پی وی سی با استقبال همکاران و نمایندگان و بازدید کنندگان قرار گرفت.

photo_2017-08-16_16-54-20 photo_2017-08-16_16-54-24  photo_2017-08-16_16-54-11 photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۶_۰۹-۳۷-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۲۰-۰۵-۱۵ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۱۸-۳۴-۰۳ photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۲۰-۰۵-۱۸ photo_2017-08-16_16-54-15 photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۶_۱۷-۰۱-۳۱