بایگانی‌ها چسب و درزگیر هنکل | پویا تجارت کاریز

LOCTITE 454
Loctite 406 Instant Adhesive
چسب-لاکتایت-401-اصل
loctite 270 250ml- لاکتایت-چسب قفل رزوه
لاکتایت270-قفل رزوه-قوی
loctite 262 50ml
لاکتایت262-250میلی
لاکتایت-243-250میلی
لاکتایت-243-50میل
لاکتایت222-50 میلی-قفل رزوه-کم