شرکت پویا تجارت کاریز با هدف شناساندن هر چه بیشتر محصولات خود در استان آذربایجان شرقی و هم چنین قدردانی رو در رو از مشتریان وفادار این استان در بیست و دومین  نمایشگاه تخصصی ساختمان حضور خواهد یافت.

دیدار شما موجب مسرت و امتنان خواهد بود.